Kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naša adresa

Penzión pod Troma Korunami

č.d. 41, 059 06, Červený Kláštor

Emailová adresa

zuzumichlikova@gmail.com

Google Maps Generator by embedgooglemap.net
© 2022 Ferdinand Križan.